เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบวิ่ง

E-mail Print PDF

คณะวนศาสตร์ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบวิ่ง...เป็นวันพุธที่ 18 เม.ย. 2561 โดยจะสอบสัมภาษณ์และทดสอบวิ่งในวันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 (ตามกำหนดการเดิม ส่วนวัน เวลาและสถานที่ ดูประกาศอีกครั้ง จาก www.quota.forest.ku.ac.th) เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถดึงคะแนน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หลังจากวันที่ 15 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

คำแนะนำ : นักเรียนที่ผลคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ไม่ต่ำกว่า 16% ให้เตรียมความพร้อมเข้ารับการวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 20 นาที ได้

 

ประกาศห้องสอบและสนามสอบ

E-mail Print PDF

Read more...
 


Page 2 of 4

Top20

พิมพ์ใบสมัคร


เฉพาะเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูล