ประกาศเลขที่นั่งสอบ

E-mail Print PDF

"ให้นักเรียนที่มาสอบ ใช้ดินสอดำ 2B หรือดำกว่า"

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่าน ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สาขา และสถานที่สอบ ให้เรียบร้อย

ทั้งนี้สนามสอบมี 2 จุด คือ ศูนย์เรียนรวม 2 และ คณะวนศาสตร์ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

โครงการสองปริญญาคู่ขนาน ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 

 

 

พิมพ์ใบสมัคร


เฉพาะเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูล