วิธีการสมัคร

E-mail Print PDF
ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (บส.วน.2) และนำไปชำระเงินตามธนาคารที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
 
ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครทาง www.quota.forest.ku.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในการสมัครผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบในหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี หรือ 5 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

 

 

พิมพ์ใบสมัคร


เฉพาะเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูล